301 Moved Permanently

Moved Permanently

The document has moved here.

Haber Detayı
20 Aralık 2020 - Pazar 21:52
 
Belediyeden Satılık İl;MALATYA!
2019 Sayıştay raporları açıklandı.Sayıştay raporlarına göre Malatya Büyükşehir Belediyesi ve Kültür A.Ş Şirketinde usulsüz kiralamalar,açıktan memur atamaları ve derneklere bina tahsisi dikkat çekti.
MALATYA Haberi
Belediyeden Satılık İl;MALATYA!

Malatya'da ne ararsan var;Adam kayırma,adrese teslim ihale,adamına göre bina...

2019 yılı Sayıştay raporlarının açıklanmasının ardından birçok belediyenin, belediye şirketleri üzerinden adrese teslim ihale verdiği ortaya çıktı.

Sayıştay tarafından didik didik edilen belediye ve belediyelere ait şirket hesaplarında özellikle kiralama işlerinde rayiç bedellerin altında pazarlık usulü şahsa teslim ihaleler verildiği görüldüğü.

Malatya Büyükşehir Belediyesi ve Belediye Şirketleri arasında yer alan Kültür A.Ş Şirketinin hesaplarının incelendiği 2019 raporunda birçok usulsüzlük olduğu ortaya çıktı.

Malatya’da belediyesine ait olan en gözde yerlerin rayiç bedeli altında yine belediye şirketlerine devredildiği buradan üçüncü şahıslara kapalı teklif usulü yerine pazarlık usulü verildiği ortaya çıktı.

Sayıştay raporunda usulsüz olarak 16 Bulguya rastlandığı ve madde madde bunların incelenmesi yer aldı.

İşte raporda dikkat çeken bazı bulgular;

1-Hazine Tarafından Tahsis Edilen Taşınmazın Derneğe Ücretsiz Olarak Kullandırılması

Malatya halkı tarafından çok merak edilen, kapısından geçtiğinde ‘’bu binayı bu dernek nasıl almış?’’diye akıllarda soru işareti bırakan bazı yerlerin nasıl alındığını Sayıştay santim santim açıklamış.

Raporda;

‘Yapılan incelemede, Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından; mülkiyeti Hazineye ait olan ve Battalgazi İlçesi Niyazi Mahallesi Niyazi Mısri Cd. No:30 adresinde yer alan 646 m2 yüzölçümlü taşınmaz kültür merkezi olarak kullanılmak üzere 25.02.2016 tarihinde Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığına süresiz olarak tahsis edildiği; Belediye tarafından söz konusu taşınmazın 971.823,90 TL bedel ile restore edildiği ve 12.06.2018 tarihinden itibaren de beş yıllığına bir derneğin kullanımına bırakıldığı tespit edilmiştir.’’ İbaresi yer almış ve devam ile ‘’herhangi bir kanuni dayanağı olmaksızın ücretsiz olarak dernek kullanımına bırakılan taşınmaza ilişkin Belediye tarafından ecrimisil ödenmesi durumu veya tahsisin iptali ile karşılaşılabileceği değerlendirilmektedir.’’ Denilmiştir.

Kısacası belediye kendine verilen bir binayı ücretsiz olarak bir derneğe usulsüzce devretmiş ve yıllarca kullanımına sunmuştur.

Malatya’daki dernek başkanlarının bu ayrımcılığa nasıl bakacağı ise merak konusudur.

2-Belediyeye Ait Taşınmazların İşletme Haklarının İhale Yapılmadan Belediye Şirketlerine Devredilmesi

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafında elde tutulan taşınmazların kiraya verilme ve satılma konusu her zaman gündemi meşgul etmiştir.

 Ak Parti Malatya Milletvekillerinden bazılarınında arasında olduğu ve ‘’Belediye Şirketlerine’’ mal satmaları karşılığında belediye taşınmazlarından aldığı her daim konuşulmuştur.

2019 Sayıştay raporlarında ise konu iki başlıkta incelenmiş belediye usulsüz olarak kendi şirketlerine rayiç bedelin altında taşınmaz kiralamış daha sonra bu şirketler aracılığı ile 3.şahıslara pazarlık usulü ihale vermiş…

Raporda;

‘’Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 26’ncı maddesi kapsamında olmayan düğün salonu, hidroelektrik santrali, güneş enerjisi santrali, umumi tuvalet, soğuk hava deposu, kuaför, kuyumcu, fotoğrafçı, çiçekçi gibi taşınmazların işletme haklarının ihale yapılmadan Belediyenin şirketlerine devredildiği görülmüştür.’’ Denmektedir.

Yukarıda yer alan belediye şirketlerine devredilen taşınmazlar daha sonra bu şirketler marifeti ile kapalı teklif usulü yerine pazarlık usulü 3.şahıslara devredilmiştir.

3-Belediye Şirketine İşletilmek Üzere Verilen Yerlerin Devir Bedellerinin Düşük Belirlenmesi ve Şirkete Devredilen Yerlerin Pazarlık Usulü ile Kiraya Verilmesi

Belediye mülkiyetinde bulunan taşınmazların rayiç değerlerinin altında devir bedelleri belirlenerek sermayesinin 50’sinden fazlasına sahip olunan şirkete devredildiği ve şirkete devredilen taşınmazların şirket tarafından sadece hazine taşınmazları için uygulanabilecek pazarlık yöntemi ile kiraya verildiği görülmüştür.

İşte o taşınmazlar;

4-Belediye Şirketine Devredilen Taşınmazlara İlişkin İşletme Haklarının Şirket Tarafından Pazarlık Usulü İle Kiraya Verilmesi

Malatya halkının merak ettiği konulardan biri olan ve en çok nasıl kiraya verildiği merak edilen,sanat sokağı,nikah sarayı ve hürriyet parkındaki dükkanların belediyeye ait olan Kültür A.Ş adındaki şirket üzerinden  pazarlık usülü adrese teslim verildiği ortaya çıktı.

Sayıştay raporunda;

‘Yapılan incelemede Belediye tarafından 5216 sayılı Kanun’un 26’ncı maddesi kapsamında sermayesinin 97,35’ine sahip olduğu Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş.’ye devredilip Şirket tarafından 2886 sayılı Kanun’un 51/g maddesi kapsamında üçüncü kişilere kiraya verilen bazı taşınmazlar olduğu tespit edilmiştir. Söz konusu taşınmazlara aşağıdaki tabloda yer verilmiştir.’’ Denildi.

5- Özel Kalem Müdürlüğü Kadrosunun Memuriyete Sınavsız Giriş Yöntemi Olarak Kullanılması

Son olarak 16 maddeden birisi olan ve liyakatsiz, sınavsız, devlet memuru olan kişilerin usulsüz olarak nasıl memur yapıldığını tespit eden Sayıştay raporunda şu ifadeler yer veriyor;

‘’ Belediye tarafından özel kalem müdürlüğü kadrosuna gerçekleştirilen atamanın, memuriyete sınavsız girişin bir yöntemi olarak kullanıldığı görülmüştür. Sonuç olarak özel kalem müdürlüğü kadrosunun memuriyete sınavsız atama yolu olarak kullanıldığı bu suretle kanun önünde eşitlik, kamu görevine girmede eşitlik ve liyakat ilkelerine aykırı bir durumun ortaya çıktığı değerlendirilmektedir.’’

6-Reklam Alanlarının İhale Yapılmaksızın Kiralanması 

Sayıştay raporunda;

''Malatya Büyükşehir Belediyesine ait reklam alanlarının ihalesiz bir şekilde kullandırıldığı görülmüştür.'' ifadesi yer alırkan ''Yapılan incelemede ise Belediye tarafından 199 adet billboard, 241 adet raket ve 15 adet megalight cinsindeki reklam alanlarının, ihale gerçekleştirilmeden ve sözleşme tanzim edilmeden 18.02.2019-31.03.2019 tarihleri arasında Limited unvanına haiz bir Şirkete; 15.08.2019-31.12.2019 tarihleri arasında da Belediyenin bağlı ortaklığı durumundaki Anonim Şirkete kullandırıldığı tespit edilmiştir. Söz konusu kullandırıma ilişkin bedelin ise 2019 yılı Ücret Tarifesi’nde yer alan “İlan ve Reklam Ücreti” kalemleri ile reklam alanlarının kullanım süresi baz alınarak hesap edildiği görülmüştür. Sonuç olarak Belediye tarafından reklam alanlarının, kullanılmasına ilişkin esas ve usullerin sözleşmeye bağlanması ile kiralama bedelinin ekonomik olması açısından 2886 sayılı Kanun hükümleri uyarınca ihale edilerek kiralanması gerekmektedir.'' denilmektedir.

7-Servis Araçlarının İhale Yapılmaksızın Süresiz Bir Şekilde Çalıştırılması

Belediye sınırları içinde faaliyet gösteren servis araçlarının, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu uyarınca ihale yapılmaksızın Belediye Ücret Tarifesi’nde hükmedilen tahsis ücretinin alınması suretiyle belli bir süre sınırı olmaksızın çalıştırıldığı görülmüştür.Bu itibarla servis araçlarının 10 yılllık süre sınırı ile 2886 sayılı Kanun uyarınca ihale gerçekleştirilerek faaliyete geçirilmesi gerekmektedir. Bu durum, plaka işletme bedelinin yıllık olarak tahsil edilmesi ve mahkeme kararlarına taraf olunmaması açısından önem arz etmektedir.

8-Kayısı Festivalinden 366 Bin TL Zarar 

Şirket bu durumda iken Şirket Yönetim Kurulu’nun 24.06.2019 tarihinde almış olduğu
karar ile 17-21 Temmuz 2019 tarihleri arasında yapılan Uluslararası Kayısı Festivali ve Malatya
Fuarı Organizasyonu’nun maliyetinin 891.085,46 TL, organizasyondan elde edilen gelirin ise
366.521,19 TL olduğu tespit edilmiştir.

Şirket sermayesinin yarısından fazlasının karşılıksız hale gelmesine rağmen yönetim
kurulu, genel kurulu toplantıya çağırarak gerekli önlemleri almadığı gibi, şirket tarafından 17-
21 Temmuz 2019 tarihleri arasında yapılan Malatya Uluslararası Kayısı Festivali ve Fuarı
Organizasyonu’nun maliyetinin bu organizasyondan elde edilen gelirin iki katından fazla
olduğu görülmüştür.

Kaynak: (MHV) - Malatya Haber Vakti Editör: Murat Ali Tutar
Etiketler: Belediyeden, Satılık, İl;MALATYA!,
Yorumlar
Haber Yazılımı 60